logo Scopus logo Web Of Science logo ERIH PLUS logo Visegrad Fund logo CEJSH The electronic version of Estetika: The Central European Journal of Aesthetics is available at: http://www.ceeol.com
The electronic version of Estetika: The Central European Journal of Aesthetics is available at: www.ceeol.com

1-3/2006

Quarterly
Issued: 30th September 2006
Founded: 1964
ISSN: 0014 –1291
Language: Czech

Zdeněk Pospíšil: Sociosémiotika umělecké komunikace (česko-slovenská varianta)

http://aesthetics.ff.cuni.cz/archive/192/zdenek-pospisil-sociosemiotika-umelecke-komunikace-cesko-slovenska-varianta

 

A review of Zdeněk Pospíšil’s Sociosémiotika umělecké komunikace: česko-slovenská varianta (Sociosemantics of Artistic Communication: Czech and Slovak variation; Boskovice, Prostějov, 2005).